dijous, 19 de juliol de 2007

L'Estatut de 1932 i els missatges catastrofistes

Als anys 30 del segle XX també es deia que els catalans, amb l'Estatut de 1932, tenien privilegis per sobre dels espanyols. Per exemple, que els treballadors castellano-parlants no podien treballar a Catalunya, mentres que els catalans podien treballar arreu d'Espanya. Fins i tot es promogué un boicot als productes catalans. Podeu veure-ho aquí: [clic].