dimecres, 18 de juliol de 2007

Els sous dels polítics ampostins

La Marfanta publica els sous dels polítics i càrrecs de confiança de l'Ajuntament d'Amposta. Així, l'alcalde cobrarà 4.275 euros al mes per una dedicació parcial de 34 hores setmanals, mentres que la resta de regidors, excepte un, per 33 hores setmanals rebran una retribució de 2508 euros setmanals. L'assessora d'urbanisme, Tere Moya, tindrà una dedicació completa amb 41.165 euros anuals, 30.096 la persona que ocupi la nova plaça de cap de gabinet d'alcaldia, 31.273 euros l'assessora de promoció econòmica, etc. Aquesta notícia pot despertar opinions de varis tipus, bàsicament qui estigui a favor o en contra d'aquestes retribucions.

Personalment penso que els sous no són exagerats, encara que potser una dedicació parcial del 80%-90% no té gaire sentit i és gairebé una dedicació completa. Discutiríem doncs, si realment es poden considerar les dedicacions parcials com a tals. Però, quant a sous, no hi estic en contra. Les persones que estan a l'Ajuntament han de viure i carregar amb moltes responsabilitats. Fa 40 anys potser era una altra cosa però, avui dia, a banda d'una vocació o d'una voluntat, governar és una feina que cal pagar. I quant als sous dels càrrecs amb dedicació exclusiva, m'ha sorprés que només un arribi als 40.000 euros. 30.000 euros és un sou que està bé però, tampoc no és per tirar coets avui dia.