dimarts, 31 de juliol de 2007

La Rápida

A la pàgina del llibre Viage de España (Antonio Ponz, Viuda de Ibarra, hijos y compañía, 1788), a la pàgina 159 s'explica com seguint el riu Ebre cap a la mar hi ha 3 hores i mitja fins Amposta on, segons el llibre, s'està construint la població de S. Carlos, on s'explica que s'estava construint el nou canal navegable, que havia de facilitar el transport fins el port dels Alfacs.
En canvi, a la pàgina 160 del llibre Itinerario descriptivo de Cataluña (Tomás Bertran Soler, Imprempta Oliveres H., 1847) apareix, en la descripció del camí des d'Amposta cap al sud, la població de La Rápida, hoy desierta ciudad de S. Carlos, amb les salines dels Alfacs i el canal a l'esquerra del camí. En la descripció de l'actual La Ràpita, es diu que és en aquells moments una població completament abandonada, enmig de terres ermes, la qual havia quedat en únicament projecte de ser un port important de la Mediterrània.
Com curiositat, en aquest llibre també forma part de la descripció la serra del Montsià (Moncia), segons el llibre un dels extrems d'Idubeda, una cadena muntanyosa d'Hispània que anava des de les terres càntabres fins al sud, paral·lela a l'Ebre. A la serra del Montsià situa el llibre dues fonts amb cabals importants d'aigua.