dissabte, 12 d’abril de 2008

10 consideracions a l'hora de triar una distribució de GNU/Linux

Free Software Daily inclou una referència a un article de Tech Republic que proposa 10 coses que cal tenir en compte quan s'ha de seleccionar una distribució de GNU/Linux. Els punts que es consideren són:
  1. Distribució completament lliure o no.
  2. Gestió de paquets.
  3. Estructura de directoris.
  4. Entorn d'escriptori.
  5. Seguretat.
  6. Ús per al qual es necessita.
  7. Tipus de maquinari que s'utilitzarà.
  8. Ús en ordinadors portàtils.
  9. Instal·lació.
  10. Comunitat.
L'article no proposa cap distribució, sinó que posa exemples en algun dels punts de distribucions que compleixen aquell criteri. Si voleu informació sobre distribucions de GNU/Linux, DistroWatch és un dels llocs on podeu trobar informació de les diferents distribucions existents, així com de les novetats en l'aparició de noves versions d'aquelles.

Banner no als transvasaments