dimecres, 2 d’abril de 2008

Moció contra la interconnexió

Els regants de la dreta de l'Ebre estan per la interconnexió. Estan disposats a enviar 45 hm3 d'aigua anuals a Barcelona, prolongant el minitransvasament i connectant-lo amb la xarxa d'aigua d'Aigües Ter-Llobregat. És una bona notícia que els ajuntaments aprovin mocions contra el transvasament del Segre i per la transparència en la gestió de l'aigua. Però, crec que cal també que s'aprovin mocions per mostrar el rebuig a la interconnexió de xarxes, és a dir, contra qualsevol tipus de transvasament. Els regants de l'Ebre destaquen cada cop que es parla de l'aigua de l'Ebre per oferir d'alguna o altra manera l'aigua de la seva concessió, cosa que ens deixa en evidència a tota la gent de l'Ebre, per promoure transvasaments mentres els neguem en altres llocs. La predisposició a parlar-ne del govern seria una intenció clara de trencar amb el Compromís per l'Ebre, compromís que potser ha esdevingut un simple paper que va servir per guanyar unes eleccions.

Banner no als transvasaments