dimarts, 1 d’abril de 2008

El cabal de l'Ebre

Sé que davant de l'alterta nacional és difícil dir que no es volen fer transvasaments. Però, és evident la incoherència del govern actual plantejar-los, quan fa pocs anys demonitzava CiU per recolzar el PHN i per plantejar-se la interconnexió de l'Ebre i del Llobregat. Això, amb els missatges dels mitjans, semblants al de Canal 9, mostrant camps secs i l'Ebre cabalós a Saragossa, crea una opinió clara a favor d'aquests projectes. Fóra bo que aquest interés repentí per l'aigua que l'Ebre duu -a veure quan triguen a dir que la llença al mar-, la tingueren quan, com fa ben pocs dies, l'Ebre baixa sense cabal i l'aigua salada arriba a Amposta. Però, això no cal fer-ho, no sigui que algú s'adoni que el gran riu cabalós no és tal.


Banner no als transvasaments