dimecres, 9 d’abril de 2008

Senyalització d'obres

Que la senyalització de les nostres carreteres és millorable ho sabem. A l'Eix de l'Ebre, a l'alçada de Vinallop, hi ha un senyal de prohibit circular a més de 50 tapada per un senyal indicador de les sortides de la següent rotonda. Això fa ja mesos, potser un any.

Però, hi ha una senyalització que és especialment deficient i millorable. Si bé és cert que moltes persones no en fan cas, els senyals d'obres haurien de posar-se de forma curosa per protegir les persones que hi treballen, a més de per evitar accidents dels vehicles. Avui, sense anar més lluny, a l'alçada de la Torre de la Carrova, a l'Eix de l'Ebre, en sentit Amposta, m'he trobat, tot just sortir de la corba, personal posant els nous quitamiedos. Precedien les tasques uns senyals de reducció a 40 Km/h i un posterior de prohibit adelantar. La reducció, tot just sortir d'una corba, en una carretera on el límit és 100 Km/h. Podrien haver posat els senyals abans. D'altra banda les obres no acostumen a tenir el senyal de final d'obres, amb la qual cosa pots sentir-te babau si continues indefinidament a la darrera velocitat marcada.


Banner no als transvasaments