divendres, 30 de març de 2007

Informe de vulnerabilitats de sistemes operatius l'any 2006

Podeu llegir un informe sobre la vulnerabilitat dels sistemes operatius l'any 2006, fet sobre vàries versions de Windows, sobre vàries de Mac OS i sobre vàries distribucions de GNU/Linux. L'informe situa GNU/Linux com el sistema operatiu més robust d'aquest informe, mentres que Windows i Mac OS són els que ofereixen més forats de seguretat. Les eines emprades per analitzar els forats són NMap i Nessus. També comenta que, si bé GNU/Linux és més robust, presenta una corba d'aprenentatge major. De tota manera, malgrat la base tipus UNIX de Mac OS X és estrany que s'equipari a Windows quant a facilitats d'explotar forats des de l'exterior.