dimarts, 20 de març de 2007

La Ley de Aguas

L'EBREDIGITAL informa sobre la Llei d'Aigües que està preparant el govern espanyol facilitaria un futur transvasament gràcies a la forma mitjançant la qual una conca podria vendre aigua a una altra, i a la possibilitat d'interconnectar conques. El Xerta-Sénia un cop construït sembla que facilitaria l'enviament d'aigua cap al sud. En canvi, si llegiu la mateixa notícia a El País, no remarca aquesta vessant transvasista de la Llei. La notícia de El País l'he pogut llegir a través de la llista ebrencs. No he pogut trobar l'enllaç al web i per això no l'he posat.