dimecres, 14 de març de 2007

La televisió del Parlament per Internet

Per e-noticies m'assabento que el Parlament de Catalunya ja té el seu canal de televisió a Internet. En directe es poden veure dos canals. El primer, en el moment de provar-lo estava sense emissió. En el segon, des de GNU/Linux em saltava el següent error sobre el tipus de format en què s'emet:
El Totem no ha pogut reproduir «mmsh://verdi.serveisweb.com/VF002?MSWMExt=.asf».
Es tracta d'un canal que emet video en el format propietari de Microsoft. Així doncs, del canal de televisió a la xarxa hi ha dues coses que estan en la línia dels avenços tecnològics a Catalunya, relacionats amb l'ús de programari restrictiu, privatiu, que no garanteix la possibilitat d'escollir el sistema operatiu i el programa amb què es mira la programació. En primer lloc, l'entorn que s'utilitza és Flash. Si bé serveis com YouTube l'utilitzen, aquells són serveis d'empreses privades, no empreses públiques. En segon lloc, l'error relacionat amb el protocol mmsh i el format contenidor ASF, significa que s'emet en format video de Microsoft (en els canals en directe només, doncs els videos disponibles estan en format Flash). No vol dir que no pugui veure's amb altres eines com VLC, sinó que cal tenir el sistema configurat per poder veure l'emissió en aquest format. El format de video de Microsoft no acostuma a veure's sempre bé amb VLC. Llàstima perquè podrien haver fet públic el nou canal de televisió emetent en un format estàndard obert, i fins i tot podrien emetre utilitzant programari lliure. A més, podrien publicar les adreces d'emissió per facilitar la reproducció amb programes independents del navegador.