dissabte, 17 de març de 2007

Massa cicles formatius

Les Terres de l'Ebre tindran una major oferta de cicles formatius d'Informàtica. D'entrada és una bona notícia que l'oferta d'ensenyament creixi. La pregunta és si realment hi ha una demanda tan elevada que cal ampliar l'oferta. Quants alumnes tenen els diferents cicles formatius d'Informàtica que ja s'estan fent als IES de les Terres de l'Ebre? Quina repercussió tindrà l'arribada de nous cicles que, en alguns casos, provocaran una major dispersió d'alumnes?