dilluns, 15 de setembre de 2008

Museu virtual de les GUI

Vilaweb publicava dissabte un article sobre un lloc web que recull captures de pantalla i informació relacionada amb diferents GUI. La GUI ve de Graphical User Interface, i fa referència amb el sistema gràfic mitjançant el qual les persones ens comuniquem amb els ordinadors. La GUI tradicional té forma d'un escriptori on la informació s'estructura en carpetes i fitxers dins d'aquestes, amb icones que permeten identificar accions i tipus d'objectes, i la interacció amb aquest escriptori es fa utilitzant el teclat i el ratolí o altres dispositius per a propòstis més específics. Amb els anys la interacció ha tingut en compte les persones amb discapacitats i hi ha diferents dispositius que permeten que aquestes persones puguin utilitzar programes d'ordinador en millors condicions. En un futur tot apunta que la interacció amb el teclat i el ratolí desapareixerà i s'utilitzaran altres formes, com la veu, la detecció de moviments, etc.

El lloc web es diu GUIdebookgallery i s'hi poden trobar captures de les pantalles de les diferents GUI, icones classificades per tipus, sons, línies temporals de l'evolució de les diferents GUI per separat o combinades, etc. És com un museu virtual de les GUI. Menció especial de les GUI que hi apareixen per al Sketchpad, programa sorgit de la tesi doctoral d'Ivan Sutherland, del 1963, el qual demostrava com es podia establir una interacció home-màquina amb una interfície gràfica, en el context d'un entorn de dibuix, utilitzant un llapis òptic com apuntador sobre la pantalla. Es considera l'origen dels programes de disseny assistit per ordinador (CAD), així com, en general, la referència en el camp dels gràfics per ordinador.Creative Commons License