divendres, 26 de setembre de 2008

Vegueries

El diari Público parla avui de les vegueries, de l'abandonament de les provincies en la divisió territorial interna de Catalunya. Com es pot llegir, la divisió de Catalunya enfora continuarà sent en províncies, almenys a l'hora de votar en eleccions que no siguin catalanes o municipals. Aquest és un punt incomprensible. L'Estat, si accepta la divisió en vegueries, ha de fer l'esforç d'eliminar una incongruència com és mantenir una divisió territorial paral·lela. D'altra banda, a la notícia es parla dels conflictes que ha comportat aquesta divisió, sobretot amb la Diputació de Barcelona, la qual perd part del territori, i la qual també és obstacle perquè en comptes de 7 siguin 8, les vegueries, creant-se la reivindicada vegueria del Penedès. El problema del repartiment de poder, del color polític dominant, passa per davant de decisions que se suposa que obeeixen a altres necessitats. Bé, és un dir perquè algú es creu que les decisions es prenen si perjudiquen qui mana?

Creative Commons License