divendres, 12 de desembre de 2008

La Web 2.0 és un gran fòrum

No sé si us heu aturat mai a pensar en tot el conjunt d'eines que hi ha actualment a la xarxa i les eines que hem anat deixant enrere. Fa uns anys el paradigma d'interacció a la xarxa, a banda d'enviar-se correus individuals eren els fòrums. Bé, encara avui dia són una eina molt utilitzada. En els fòrums s'enceten fils de discussió i la gent va dient la seva, de forma que acabem tenint un conjunt de temes amb diferents converses sobre el tema. Opinions sobre productes, indicacions per resoldre problemes de configuració de programari, etc., són usos habituals dels fòrums.

Les llistes de correu també són i han estat eines molt utilitzades. Jo mateix he participat i he creat llistes de correu monogràfiques. Aquestes llistes han evolucionat fins el punt que hom hi pot participar com si d'un fòrum es tractés, de forma que es pot llegir i escriure la llista a través d'una pàgina web i veure els missatges agrupats per converses.

Els blocs, un altra eina molt i molt utilitzada. Des del 2001 que vaig crear el primer bloc, que he vist com anaven apareixent diferents serveis i programari de blocs, i altres sistemes de gestió de continguts, els quals es caracteritzen per entrades que acostumen a admetre comentaris de les persones que hi accedeixen. Aquestes entrades poden estar classificades per categories (sistemes antics) o etiquetades (sistemes actuals, permetent classificació múltiple). Tornem a tenir doncs, el fòrum de fons. Agrupació de temes de converses iniciades per les persones que escriuen al bloc.

I si continuem analitzant per sobre les diferents aplicacions socials, en trobarem moltes en què el fons de tot és la idea de fòrum, un espai on tothom pot dir la seva -sigui de forma anònima o no-, participant en les diferents converses que s'hi enceten.

I això té alguna cosa d'interessant? Potser no. Simplement era remarcar el fet curiós que de vegades els conceptes no són tan innovadors sinó que la seva evolució, gràcies a l'evolució de la tecnologia, fa que semblin realment concepcions avançades de l'ús de la xarxa.

Creative Commons License