divendres, 16 de maig de 2008

5 anys de la nostra vida al disc dur

Un estudi de Western Digital d'Europa diu que els ordinadors contenen informació amb una mitjana de 5 anys d'antiguitat. És a dir, que tenim als nostres ordinadors dades dels darrers 5 anys de la nostra vida, entre imatges, videos, documents de feina, correus electrònics, etc. Diu la notícia que normalment aquestes dades es desen al disc durs de l'ordinador i de forma més estranya en dispositius externs.


Creative Commons License


Banner no als transvasaments