dimarts, 27 de maig de 2008

Una contradicció més

Mentres el govern central diu que en un parell de dies tindrà la informació que condicionarà la decisió de derogar o no el decret pel qual s'ha de fer la interconnexió de xarxes, el conseller Baltasar diu que la darrera paraula sobre la situació de les Conques Internes la té la Generalitat. I em pregunto jo que si és el govern central qui va aprovar el decret, no ha de ser el govern central qui el derogui? Si és que, com algun cop he llegit, serà des d'Espanya que acabaran arreglant l'embolic on ens ha posat el govern català.


Creative Commons License


Banner no als transvasaments