divendres, 23 de maig de 2008

Free Software Magazine 22

La revista electrònica Free Software Magazine arriba al número 22. En aquest número es poden trobar diferents articles, entre els quals es poden destacar els següents:
  • Programari lliure vs SaS: Parla sobre la GPL i el programari com un servei (SaS, Software as a Service). L'ús de serveis en línia fa que les llibertats que atorga la GPL no es puguin aplicar en molts casos. Utilitzar el programari en línia majoritàriament significa no tenir accés al seu codi font, i evidentment, no tenir les llibertats d'analitzar-lo, adaptar-lo o millorar-lo. Qui té accés al codi font de Gmail, al codi font de Google Docs,... ? Entre altres, aquesta manca d'accés significa que realment no sabem quin tracte fa l'empresa proveïdora del servei amb les nostres dades. La llicència AGPL (Affero GPL) és una llicència lliure de tipus copyleft que pretén garantir les llibertats del programari lliure també en el programari que segueix el paradigma SaS.
  • Prism: Es tracta d'un projecte de Mozilla Labs que permet "convertir" les aplicacions web, els serveis als quals s'accedeix (correu electrònic, documents en línia, wiki,...), en aplicacions d'escriptori. És a dir, que evita haver d'obrir un navegador cada cop que es vol consultar el correu web, obrir un document de Google Docs, escriure en un wiki.
  • Automatització de la llar amb GNU/Linux: Article introductori a l'automatització de la llar, tant quant a control de llums, control de dispositius multimèdia, ordinadors compartits, etc.
  • Guia de creació de pàgines web: Article amb recomanacions, que sempre van bé, per al desenvolupament de pàgines web que incloguin CSS i tractament de l'arbre DOM.
  • Mindquarry: Guia de l'entorn de treball col·laboratiu Mindquarry.
  • DOSBox: Article sobre DOSBox, un emulador de PC multiplataforma, el qual inclou una versió pròpia del sistema operatiu DOS que permet executar programes d'aquell sistema.


Creative Commons License


Banner no als transvasaments