dimarts, 13 de maig de 2008

Google vs Affero GPL

Free Software Daily publica una referència a un article sobre les implicacions de les llicències de programari que s'utilitzen, centrant-se en un cas concret, la llicència Affero GPL v3 i el programari de Google. La llicència GNU Affero GPL 3.0 (AGPL) és una llicència lliure de tipus copyleft. Té la particularitat que està pensada per al cas que el programari sigui accedit com un servei a la xarxa (SaaS, Software As A Service). Obliga que si es fan modificacions de programari lliure sota la llicència AGPL, aquestes es facin públiques, per tal que les persones que accedeixen al servei puguin obtenir el seu codi font.

L'article destaca que això és un problema per a Google, doncs l'empresa sí que ofereix interfícies de programació per interaccionar amb els seus serveis però, no dóna accés al seu codi font, de forma que utilitzar la llicència AGPL seria un problema. Comenta l'article com hi ha projectes de Google Code que han hagut de passar-se a Sourceforge per tal de poder publicar-se amb llicència AGPL.

Creative Commons License


Banner no als transvasaments