dimarts, 13 de maig de 2008

Guia per implementar OpenID

Juantomás García publica una referència en una guia fet per la gent de Plaxo per a la implementació de l'autentificació utilitzant OpenID. Fa bona pinta.


Creative Commons License


Banner no als transvasaments