dimarts, 6 de maig de 2008

Qui justifica què?

A mi que surti l'alcalde de Reus o qualsevol altre dirigent del PSC donant suport al transvasament de l'Ebre no m'estranya. Se segueix la política de CiU. Suport al partit, arguments de partit, oblidant què es deia, i ignorant què diu la gent. No m'estranya i confirma allò que s'havia de confirmar amb fets, i no només amb futuribles. Fa uns anys es podia entreveure que els socialistes eren partidaris de transvasar l'Ebre. Però, calia esperar veure si s'atrevirien, i s'han atrevit. No era d'esperar que ho passés amb un conseller d'ICV però, així són les coses.

L'aigua de l'Ebre viatjarà per canonades. Tot apunta que l'obra la farà Agbar. Però, l'aigua de l'Ebre també podria viatjar amb vaixell. Ara ja ens oblidem dels pous de Tarragona. Ens oblidem que sembla que han recuperat recursos dels aqüífers al Camp de Tarragona i que, lluny de pensar a reduir el consum d'aigua del minitransvasament si enviaven aigua a Barcelona, ara potser ni l'envien i l'Ebre és qui acaba satisfent la demanda, per terra i mar.


Creative Commons License


Banner no als transvasaments