dimarts, 18 de novembre de 2008

Com millorar les xifres de l'atur

El ministre Corbacho vol que les persones prejubilades deixin de comptabilitzar-se dins de les xifres de persones a l'atur. Això suposaria una disminució en centenars de milers de persones de les xifres. Quan llegeixes aquestes notícies és inevitable pensar si realment es vol corregir una anomalia en els càlculs o bé millorar els resultats de les xifres de l'atur. No oblidem que la prejubilació també és una de les formes de destruir llocs de treball de les empreses.

Creative Commons License