divendres, 13 de març de 2009

Complement per afegir llicències CC a Ms Office

Microsoft ha publicat un complement per a Microsoft Office per poder aplicar llicències Creative Commons als documents creats. Una bona notícia i una eina molt útil. Aquesta característica hauria d'estar present en qualsevol eina de creació d'obres. El format XML dels documents facilita l'addició de la informació de llicència, sempre que el format sigui obert i estandarditzat, per tal de poder crear eines capaces d'interpretar les restriccions i drets de la llicència indicada.

Via Genbeta.

Creative Commons License + GNU FDL