divendres, 20 de març de 2009

Qui ha de dimitir?

No sé si ha de dimitir el conseller Saura, o si ha de dimitir algun altre càrrec subordinat però, vistes les imatges és lògic que es demani l'assumpció de responsabilitats. D'una banda, la violència fora de lloc que s'evidencia en aquest video i en altres vistos a la televisió, i de l'altra segons apuntaven ahir al Telenotícies, la manca d'identificació dels policies, que impedia una posterior denúncia en cas de maltractaments. Tot plegat indignant. Accions com aquestes danyen moltíssim la imatge d'uns professionals que vetllen per la nostra seguretat i si cal arrisquen la seva vida per garantir-la.

Creative Commons License + GNU FDL