dijous, 26 de març de 2009

Revolta social per la crisi

Notícies de mitja nit. Imatges de França amb la indignació al carrer dels treballadors perquè són les principals víctimes d'una crisi que no han causat, i veuen que alguns dels culpables de la crisi s'embutxaquen dinerals en primers i altres conceptes. No sé si la revolta és puntual o si es generalitzarà però, aquesta crisi és una mostra que el sistema capitalista el defensen molts mentre els beneficia, i quan s'equivoquen invertint, quan el sistema funciona però, no al seu favor, a les hores corren a demanar ajudes, ajudes que no es pot assegurar que repercuteixin en els treballadors que poden anar al carrer o en les persones i empreses que esperen crèdits, etc.

És normal que la gent se n'atipi.

Creative Commons License + GNU FDL