dijous, 16 d’octubre de 2008

Clarinet, dia 28

Ahir em va sorprendre la canya. La mateixa que havia utilitzat el dia anterior s'havia endurit considerablement. Vaig patir una mica tocant, doncs una canya més dura implica un cansament més ràpid del llavi. Vaig mirar-me una de les partitures que encara no m'havia mirat, a banda de la resta que ja m'he anat mirant fins ara.

Creative Commons License