dilluns, 16 de juny de 2008

Anarquia que cansa

Fa ja temps que al carrer Holanda hi ha unes obres que, a l'encreuament amb el carrer Sant Cristòfol, són un problema, perquè l'entrada i sortida de vehicles per aquell carrer només disposa de mig carrer. És habitual entrar i trobar-se un cotxe que surt o al contrari. És incomprensible com al carrer de baix, l'Itàlia, durant el temps que van durar unes obres que comportaven un problema semblant, es va restringir el trànsit només en un sentit de la marxa, i al carrer Holanda no s'ha fet així. L'accés al carrer Sant Cristòfol ja és prou perillós per la manca de visibilitat com per haver de gestionar aquests problemes de congestió de l'únic sentit lliure d'accés.

Però, des de fa més temps que hi ha un altre problema, i és que de forma reiterada hi ha gent que aparca en doble fila, gent que té un espai reservat per a càrrega i descàrrega i que, no tenint prou amb aquest espai, ocupa mig carrer aparcant en doble fila. He fet aquesta foto i al cap de mitja hora, no només hi havia la furgona en doble fila, sinó que s'hi havia afegit una altra. El resultat és que el carrer es fa estret des d'un cantó a l'altre, no només a la part on hi ha les obres, i es veu dificultat a més l'aparcament, per por de no tocar amb algun dels vehicles mal aparcats.

Aquest problema l'he comunicat algun cop a la guàrdia urbana a través del web municipal però, com que no he rebut resposta no sé si ha arribat realment a la destinació. Crec que ens falta un sistema d'incidències a la via pública com el de Tortosa per poder comunicar incidències d'aquest i altre tipus i tenir constància del procés que se segueix.Creative Commons License