dimarts, 10 de juny de 2008

Europa vol controlar els blocs

Segons es pot llegir a El País, el Parlament Europeu debatrà el proper mes de setembre una resolució de la Comissió Europea que proposa un registre voluntari de la identitat dels i de les blocaires, així com els seus interessos polítics i socials i la responsabilitat social de l'autor. Aquesta resolució està inclosa en un informe sobre la concentració i el pluralisme dels mitjans de comunicació a la Unió Europea (vegeu informe i esmenes). Les esmenes presentades modifiquen, matisen o detallen algunes consideracions sobre els blocs, com ara que no es corresponen amb el conceptes "premsa" i "periodisme" i que posen en contacte els lectors i lectores amb l'opinió personal de terceres persones, que ofereixen els drets a l'anonimat d'administradors i de comentaristes, fent esment de la llibertat de pensament i d'expressió. L'informe recomana l'etiquetatge voluntari, és a dir, la identificació voluntària de les persones que hi ha darrera dels blocs, i dels comentaris escrits, cosa que a les esmenes es matisa referint-se a la necessitat de l'autoregulació i autocontrol, quant a la publicació de falsedats o de difamacions en els comentaris, evitant limitar la llibertat d'expressió.

El debat de l'anonimat i el seu mal ús està present a la xarxa, ja des de l'existència dels fòrums i de les llistes de correu. Sempre hi ha qui diu mentides o difama altres persones amagant-se darrera de l'anonimat. I és difícil d'evitar. Tecnològicament es pot però, socialment comporta una barrera a l'expressió sense por. Hi ha qui sense anonimat no opina, per por de replesàlies de qualsevol tipus. Hi ha qui utilitza l'anonimat per crear obres literàries, i hi ha qui, evidentment, l'utilitza per agredir els drets de les altres persones. Però, també és cert que hi ha mesures legals que ja permeten actuar contra aquestes persones. La pregunta és si aquesta proposta és necessària, si és útil, si realment servirà per eliminar els trolls.


Creative Commons License