divendres, 20 de juny de 2008

Els seients buits dels càrrecs electes

Molts cops, quan hi ha votacions al Parlament de Catalunya, al Congrés del Diputat o al Senat, a banda d'informar sobre el motiu i el resultat d'aquestes, es destaca la quantitat de seients buits de la cambra. La ciutadania entén que els seus i les seves representants no assisteixen a les sessions? Jo diria que no ho entenem. I no ho entenem perquè són les sessions del Parlament les activitats visibles per a nosaltres dels càrrecs electes, mentres que la resta d'activitats no. Crec que quan hi ha absències massives en sessions de les cambres és que falla alguna cosa. Si hi ha comissions que coincideixen, falla alguna cosa. Cal que a l'agenda de parlamentaris i parlamentàries sigui incompatible el temps d'assistir al plenari amb altres activitats, si no és de forma excepcional? Penso que sí. És molt trist veure com hi ha dies en què el Parlament, per posar un exemple, està mig buit, per la poca importància que es dóna al tema que es tracta, i que altres compta amb tots i totes els representants escollits. És normal que ens fem creus del sou que cobren i que no els trobem al seu seient cada dia que toca.


Creative Commons License