dilluns, 4 de febrer de 2008

Maragall demana el vot en blanc

Si no hi ha cap sorpresa el partit fundat per Pasqual Maragall no acudirà a les eleccions generals per manca de temps i de diners. Avui però, explica Vilaweb, que demana el vot en blanc. La notícia de Vilaweb fa referència a l'article Votar en blanco, de Pasqual Maragall, publicat avui per La Vanguardia.