dimecres, 6 de febrer de 2008

Si sobra aigua no cal el minitransvasament

Si el camp de Tarragona està rebent aigua del minitransvasament de l'Ebre és perquè no té recursos suficients. Si es plantegen els polítics tarragonins, catalans o espanyols, extreure aigua del subsòl, dels aqüífers del Francolí o del Gaià -com diu la premsa-, caldrà ser coherents. Si aquelles conques són excedentàries -cosa que dubto- han de renunciar a l'aigua de l'Ebre.